Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) inbjuder till

Konferens om språkintroduktionsprogrammet

Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning

Under konferensdagarna förenas ny forskning med beprövade och goda undervisningserfarenheter. Vidare ges under konferensen utrymme för workshoppar samt reflektion och erfarenhetsutbyte.

Åhörarkopior

Tid

Torsdag 21 mars kl 12.00 - 17.30 och fredag 22 mars kl 09.00 - 16.15

Plats

Lustikulla Liljeholmen Konferens, Stockholm

Program

Under Språkintrokonferensen 2019 kommer bland annat Qarin Franker, Hülya Basaran, Monica Lindvall, Emmy-Linda Svensson & Stina Bauer, Mirjam Hagström och flera andra föreläsa och leda workshops. Ta del av programmet i sin helhet (med reservation för ändringar i programmet):

Program Språkintrokonferensen 2019 (1256 Kb)

Vid frågor kontakta oss via e-post: info@andrasprak.su.se