Anmälan

Anmälan till Symposium 2015

Den 8-9 oktober 2015 är det dags för Symposium 2015 på Stockholms universitet som tyvärr redan är fullbokat.

Här kan du läsa mer om anmälnings- och betalningsförfarandet går till men anmälningen är stängd.

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Symposium 2015

Frågor om registrering och betalning skickas till symp2015reg@konf.su.se

Frågor om program och annat kring konferensens innehåll skickas till den vetenskapliga organisationskommittén: symposium2015@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV