Den 8 och 9 oktober 2015 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk Symposium 2015 som är en återkommande nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Temat för Symposium 2015 var resurser och handlade om hur vi i vårt arbete kan utgå från elevernas erfarenheter, tankar, kunskaper och språkliga förmågor såväl som våra egna och kollegornas styrkor.

Inspelade föreläsningar

Några av föreläsningarna under konferensen spelades in och kan nu ses i efterhand. Vi beklagar dock att vi inte fick tillåtelse att publicera föreläsningen med Pauline Gibbons.

Inspelningarna finns inbäddade på respektive föreläsares presentationssida som nås via följande länkar:

Spellista på youtube

Föreläsningarna finns även tillgängliga via youtube och följande spellista: