Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen och nu är det snart dags för Symposium 2015.

Pauline Gibbons
Pauline Gibbons

Tema: Resurser

Symposiets tema är Resurser och handlar om hur elevers/vuxenstuderandes egna resurser kan vara tillgångar i andraspråksutvecklingen. Temat inrymmer också ett fokus på lärares professionella resurser, kollegialt lärande och att utbyten mellan lärare i svenska som andraspråk är av stor vikt för både eleverna/de vuxenstuderande och för skolans utveckling.

Inbjudna föreläsare

Inbjudna storföreläsare är bland annat Pauline Gibbons, från University of New South Wales, Australien och Ofelia Garcia, från City University of New York, USA.

Ofelia Garcia
Ofelia Garcia

Både Pauline Gibbons och Ofelia Garcia är kända som forskare inom tillämpad språkvetenskap med oerhört intresse för andraspråkutveckling i ett undervisningsperspektiv.

Vi på NC är i full färd med att planera programmet inför Symposium 2015 och mer information kommer att presenteras allt eftersom, både när det gäller programmet och hur man anmäler sig. Ni kan dock räkna med att det blir två intressanta dagar som ger en uppdatering på den senaste forskningen inom vårt fält och rikliga tillfällen att ta del av och diskutera frågor om bland annat undervisning, lärarsamarbete, språkpolitik och flerspråkighet.