2015 års Språkdidaktiska pris till Carin Rosanders minne

Styrelsen för Priset till Carin Rosanders minne har utnämnt Louise Mehdipoor till 2015 års mottagare.

Louise Mehdipoor får priset för sina nyskapande pedagogiska insatser inom flerspråkighetsfältet i förskolan. Hennes språkutvecklande arbete utmärks av nyfiket kunskapssökande och en strävan att tillvarata och synliggöra barnens olika modersmål och erfarenheter. Louises framstående språkdidaktiska insatser i svenska som andraspråk präglas av en målmedveten strävan att koppla forskning och beprövad erfarenhet i Carin Rosanders anda. Läs mer om Carin Rosanders språkdidaktiska pris.

Inger Lindbergs pris 2015 för lärare i svenska som andraspråk för vuxna

Styrelsen för Inger Lindbergs pris har utnämnt Jenny Hostetter till 2015 års mottagare.

Jenny Hostetter får priset för sina insatser som lärare i svenska som andraspråk och sfi. Hennes arbete utmärks av didaktiskt nytänkande med ett särskilt fokus på de studerandes perspektiv och deras möjligheter att ta plats i samhällsdebatten. Jennys förhållningssätt präglas av en tydlig strävan att koppla vetenskaplig teori och beprövad undervisningspraktik i Inger Lindbergs anda. Läs mer om Inger Lindbergs pris för lärare i svenska som andraspråk för vuxna.