På Enskedegårds gymnasium i Stockholm kunde språkintroduktionselever från och med hösten 2013 välja en yrkesinriktning i sina studier. Detta gjorde att det blev nödvändigt för lärarna i kollegiet att utifrån denna elevgrupps språkliga behov utveckla ett medvetet sätt arbeta med kontextrikedom, interaktion och språklig stöttning.

Kennet Gonzalez arbetar med de elever som läser möbel- och inredningssnickeri. Han kommer att berätta om sin och sina elevers arbete med att utveckla en aktivt språkutvecklande yrkesundervisning.

Det blir konkreta exempel på hur man med små förändringar och enkla tekniker kan utveckla elevers allsidiga lärande och reflektioner över det egna lärandet i processen.

Emmy-Linda Svensson kommer att resonera kring dialogen och samarbetet som utvecklats när Kennet i egenskap av yrkeslärare och Emmy-Linda som sva-lärare sökt kunskaper hos varandra för att utveckla undervisningen i språkintroduktion.

Maaike Hajer (pass2) respektive Monica Lindvall (pass3) deltar genom att utifrån Kennets och Emmy-Lindas resonemang och erfarenheter lyfta de centrala aspekterna av språkutveckling genom ämnet och vikten av det kollegiala lärandet.

Om presentatörerna

Kennet Gonzalez är lärare på Enskedegårds gymnasium där han undervisar i möbel- och inredningssnickeri för elever på yrkesintroduktion och språkintroduktion med yrkesinriktning. Han driver bloggen Imglobensnickeri.com tillsammans med sina elever och blev år 2014 och 2015 nominerad till årets gymnasielärare i Stockholms stad.

Emmy-Linda Svensson är förstelärare i svenska som andraspråk på Enskedegårds gymnasium och mentor för språkintroduktionsklassen med yrkesinriktning. Tidigare har hon arbetat flera år inom sfi och undervisat nyanlända vuxna. Där har hon bland annat undervisat i yrkesinfärgade sva-kurser.

Maaike Hajer är professor i ”educational linguistics” vid Utrech University for Applied Sciences i Nederländerna och gästprofessor vid Malmö högskola sedan 2010 där hon bedriver klassrumsnära forskning kring språkinriktad ämnesundervisning. Maaike är författare till boken Språkinriktad undervisning – en handbok (2014).

Monica Lindvall är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och har bland annat ansvar för frågor som rör språkintroduktion.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola 7-9, språkintro, yrkesintro

Nyckelord: nyanlända, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande

Åhörarkopior