I denna presentation kommer vi att visa hur en språkinriktad matematikundervisning möjliggör att elevernas erfarenheter, kunskaper och språk används som resurser. Framgångsrika praktiska exempel, bland annat med IKT som verktyg, från vår undervisning i grundläggande matematik för vuxna kommer att visas. Vi redogör för de vetenskapliga teorier som undervisningen bygger på och presenterar resultat.  Den teoretiska grunden och resultat hämtas från vår bok Räkna med språk och Stina Thunbergs D-uppsats, Problemlösning, språk och IKT, en undersökning av elevers upplevelse av en språkinriktad matematikundervisning.

Om presentatörerna

Birgitta Sundström är förstelärare med lång erfarenhet av undervisning i matematik och naturorienterande ämnen. Nu arbetar hon vid Vuxenutbildningen i Luleå med framför allt språkutvecklande matematik- och kemiundervisning.

Stina Thunberg är doktorand på Luleå tekniska universitet inom svenska med didaktisk inriktning. Hon är utbildad lärare i svenska och religionskunskap med en påbyggnad i svenska som andraspråk och har arbetat inom alla skolformer, inklusive vuxenutbildningen.

Ann-Charlotte Vennberg är lärare i matematik och historia vid Vuxenutbildningen i Luleå.  Hon arbetar just nu med undervisning i matematik på grundläggande och gymnasial nivå med fokus på språkutveckling.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning, språkintroduktion

Nyckelord: kort skolbakgrund, nyanlända, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, flerspråkighet som resurs

Åhörarkopior