Helena von Malortie, textil- och bildlärare, ger i denna presentation exempel från sin undervisning. Utifrån filmade sekvenser presenterar hon tankarna bakom sitt arbetssätt.

Vi får se hur hon med hjälp av digitala verktyg ger alla elever förutsättningar att kommunicera, både muntligt och skriftligt även de som är helt nya i Sverige. Genom relevanta, stimulerande och utmanande uppgifter och användning av modersmål blir interaktion mellan elever en stöttning både för dem som är i början av sin språkutveckling och för dem som har kommit en bit på väg.

I samtal med Lena Sjöqvist läggs ett didaktiskt perspektiv på undervisningens syfte och genomförande. Vilka faktorer i undervisningen utmanar och stöttar elevers språk- och kunskapsutveckling? Med utgångspunkt i följande begrepp samtalar Lena och Helena om undervisningen kvaliteter.

Om presentatörerna

Helena von Malortie har arbetat som lärare i Design och sömnad i Egypten i åtta år och talar också arabiska, vilket hon har stor nytta av på Mosaikskolan. Hon har också bott och arbetat i Indien och Pakistan. Helena använder gärna digitala verktyg i sin undervisning, både i språkutvecklande syfte men också för att ge eleverna ett forum för kommunikation. Hon skriver en blogg om nyanlända. Läs också artikel om Helena och hennes undervisning i Handledarskap till Grundskoletidningen.

Lena Sjöqvist är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och arbetar bland annat med kompetensutveckling för skolledare och för arbetslag kring nyanlända eleverslärande. Hon har skrivit böcker och artiklar kring bedömning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Bland annat har hon medverkat i antologierna Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (2014, 3e uppl) och tillsammans med Mikael Olofsson i Svenska som andraspråk - forskning undervisning och samhälle (2014, 2a uppl) med artiklar om bedömning i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: nyanlända, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämnesdidaktik, flerspråkighet som resurs, skapande, digitala verktyg

Åhörarkopior