Fler och fler lärare har börjat arbeta med ”flippat klassrum”. Vi har med hjälp av bidrag från Skolverket drivit två projekt för att utveckla sfi, där det första handlat om att flippa med filmat material. Sfi-deltagarna tar del av materialet via sina mobiltelefoner eller datorer, som en förberedelse för en lektion. I ett efterföljande projekt skapade vi sedan olika filmer på de studerandes modersmål, som ett stöd för deras fortsatta språkutveckling.

Vi kommer att ta upp vinsterna med de nya arbetssätten i projekten men också svårigheter vi upplevt, ur såväl elev- som lärarperspektiv. Vidare vill vi också diskutera hur de studerandes ansvar för den egna lärprocessen kan påverkas med hjälp av flippat klassrum och digitala medel.

Om presentatörerna

Josefin Barkelius och Margareta Sjunnestrand är lärare på Botkyrka vuxenutbildning i Tumba där de arbetar med sfi samt svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Webbplatsen botkyrkaflipp.se med material för studerande som lär sig svenska, har utvecklats under arbetet med ovanstående projekt.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, grundläggande vuxenutbildning

Nyckelord: flippat klassrum, digitala verktyg, flerspråkighet som resurs

Åhörarkopior

Ta del av åhörarkopior.