Denna föreläsning spelades in och finns inbäddad längst ner på sidan för den som vill ta del av föreläsningen i efterhand.

Uttalets roll för andraspråkstalare har under åren både väckt intresse och egentligen varit tämligen negligerat. Ett antal vetenskapliga artiklar bekräftar den bilden och det gäller inte minst engelska som andraspråk i ett globalt perspektiv. Man har nu mer och mer börjat intressera sig för s.k. ”kärnegenskaper” (core features) i språket, som antas bidra till att andraspråkstalaren blir någotsånär lättförstådd, även om en mer eller mindre tydlig utländsk brytning finns i talet. Ska en andraspråkstalare t.ex. behöva korrigera ett uttal bara för att det låter som den lokala varieteten och inte som ”rikssvenska”? Vill vi att infödda talare av småländska, värmländska och finlandssvenska ska korrigera sitt uttal? Vilka uttalsavvikelser är det som är mer av estetisk art och vilka är det som faktiskt hindrar begripligheten?  Föreläsningen handlar om vilka resurser läraren behöver, i form av kunskap och färdighet, för att göra säkra prioriteringar i undervisningen, och därmed främja kärnegenskaper när det gäller svenskt uttal.

Om presentatören

Bosse Thorén är fil.dr. i fonetik och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Han har publicerat ett flertal läromedel och artiklar om uttalsundervisning och bakomliggande fonetiska faktorer. Före forskarutbildningen var han verksam som lärare i sfi och svenska som andraspråk vid grundläggande vuxenutbildning i drygt 25 år.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, språkintroduktion

Nyckelord: uttal, nyanlända

Åhörarkopior

Inspelning av föreläsning