Om elever med olika nivåer av andraspråksbehärskning och även nyanlända ska inkluderas i skolans undervisning behövs en genomtänkt kompetensutveckling för hela lärarlaget. Frågan är hur man genomför ämnesundervisning där elevernas egna språkliga resurser och undervisningsspråket blir en resurs som stärker den centrala ämnesförståelsen. Genom kollegialt lärande och en medveten användning av studiehandledningsresurserna kan lärargruppen hitta vägar att samarbeta.

Det här seminariet vänder sig till dig som vill utveckla samarbetet med ämneslärarkollegor och stötta dem till praktiska undervisningsmodeller som också fungerar för de nyanlända eleverna. Även svalärare som har ett särskilt uppdrag att arbeta med pedagogisk utveckling bjuds in till detta seminarium. Vi berör frågor om samarbete över ämnesgränserna, vilka kompetenser en skola behöver och hur man inom skolan kan utveckla lärarnas resurser.

Om presentatören

Maaike Hajer är professor i educational lingustics vid Utrecht University for Applied Sciences i Holland och gästprofessor vid Malmö högskola sedan 2010, där hon bedriver klassrumsnära forskning kring språkinriktad ämnesundervisning. Maaike Hajer har bidragit till att språk- och kunskapsinriktad undervisning fått genomslag i Sverige, bland annat genom boken Språkinriktad undervisning (2014, 2a uppl). Hon har varit med i framtagandet av Skolverkets stödmaterial för kartläggning av nyanlända elever och medverkat i Skolverkets satsning på Läslyftet för NO- och SO-ämnena. Hon leder just nu ett designforskningsprojekt inom språkinriktad fysikundervisning i samarbete mellan Malmö högskola och Göteborgs universitet.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan 7-9, språkintroduktion

Nyckelord: organisation, kollegialt lärande, nyanlända, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, flerspråkighet som resurs