Nedan återfinns programmet för barn- och ungdomsspåret i sin helhet, uppdelat på torsdag 8 oktober och fredag 9 oktober. Programmet för vux-spåret löper parallellt men har inte samma tider för pauser och stående lunch.

Åhörarkopior

Flera av presentatörerna har åhörarkopior som går att ta del av i efterhand. Dessa återfinns längst ner på respektive presentationssida som hittas via länk i programöversikten nedan.

Ändringar

Mikael Svendsen Pedersens seminarium på torsdag 8/10 kl 11.30 är tyvärr inställt pga sjukdom. I stället kommer Gudrun Svensson hålla i följande seminarium: Translanguaging för elevernas kunskaps- , språk- och identitetsutveckling

Program torsdag 8 oktober 2015

08.30 - 09.45 Registrering

09.45 - 10.15 Konferensinledning i Aula Magna av Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

10.15 - 11.15 The Translanguaging Current in Language Education - Ofelia García, Aula Magna

11.15 - 11.30 Förflyttning

11.30 - 12.30 Valbara föreläsningar:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Ways to teach and collaborate in superdiverse schools Kate Seltzer grund, språkintro Hörsal 7
Litteracitetsbegreppet i forskningen och som verktyg för andraspråksutbildning Åsa Wedin grund, gy Reinholdsalen
Multimodala perspektiv på lärande i naturvetenskap Kristina Danielsson grund, gy Hörsal 9
Translanguaging för elevernas kunskaps- , språk- och identitetsutveckling Nyinsatt: Gudrun Svensson grund, gy E306
Nyanlända gymnasieungdomar med kort skolbakgrund: Att gå mellan teorin och praktiken Karin Rehman grund 7-9, språkintro E319


12.30 - 13.30 Stående lunch

13.30 - 14.45 Valbara seminarier, inkl dialog:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Samarbete kring nyanländas flerspråkighet och kunskapsutveckling Cakar och Sürüp grund, språkintro F289
Samsyn kring kunskap och flerspråkighet i arbetet med nyanlända Ibrahim, Melin, Semb grund, språkintro F299
Språk, lärande och ämne: Med modersmålet som resurs Gynnhammar och Nilsson grund, språkintr F389
Att utmana och stötta de språkliga och kognitiva och förmågorna Salmi och Sjöqvist grund, gy F413
Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet Annika Karlsson grund E306
Studiehandledarens roll i den flerspråkiga elevens språk– och kunskapsutveckling Anne Reath Warren grund Bergsmannen
Modeller för yrkesintro och möjligheter för nyanlända att utveckla språk- och yrkeskunskaper Ingrid Henning Loeb språkintro, yrkesintro Hörsal 7
Allsidiga lärprocesser för eleverna, yrkesläraren och svaläraren genom språkutvecklande snickeri Gonzalez, Svensson, Hajer grund 7-9, språkintro, yrkesintro F420
Nyanlända gymnasieungdomar med kort skolbakgrund: Att gå mellan teorin och praktiken Karin Rehman grund 7-9, språkintro E319

14.45 - 15.15 Kaffepaus

15.15 - 16.30 Valbara seminarier, inkl dialog:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Samarbete kring nyanländas flerspråkighet och kunskapsutveckling Cakar och Sürüp grund, språkintro F289
Samsyn kring kunskap och flerspråkighet i arbetet med nyanlända Ibrahim, Melin, Semb grund, språkintro F299
Språk, lärande och ämne: Med modersmålet som resurs Gynnhammar och Nilsson grund, språkintr F389
Att utveckla språk och tänkande genom skapande ämnen von Malortie och Sjöqvist grund, gy F413
Andraspråkstalande elevers meningsskapande i fysik Jenny Uddling grund 4-9 E306
Studiehandledarens roll i den flerspråkiga elevens språk– och kunskapsutveckling Anne Reath Warren grund Bergsmannen
Lärares samarbete över ämnes- och språkgränser för en allsidig språkutveckling Maaike Hajer grund 7-9, språkintro Aula Magna
Allsidiga lärprocesser för eleverna, yrkesläraren och svaläraren genom språkutvecklande snickeri Gonzalez, Svensson, Lindvall grund 7-9, språkintro, yrkesintro F420

16.30 - 16.45 Förflyttning

16.45 - 17.15 Utdelning av Carin Rosanders pris och Inger Lindbergs pris, Aula Magna

17.15 - 18.30 Konferensmingel, Aula Magna

Program fredag 9 oktober 2015

08.30 - 09.30 Att få visa vad man kan: Kartläggning och bedömning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling - Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson, Aula Magna

09.30 - 09.45 Förflyttning

09.45 - 10.30 Valbara seminarier:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Bedömning av nyanlända elevers språkutveckling Engman och Söderström Lareu grund, språkintro Reinholdsalen
Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Chrystal och Sandell Ring grund, gy Hörsal 9
Kollegialt lärande för elevers språk- och kunskapsutveckling Maria Kouns grund, gy E319
Vi vet att muntlig interaktion är viktig, men hur åstadkommer vi den? Mariana Sellgren grund, gy E306
Bedömning och stöttning av andraspråkselevers textrörlighet och läsförståelse Lotta Olvegård grund 7-9, gy Hörsal 7
SO och NO i ett andraspråksperspektiv: Vad särskiljer ämnesspråken? Kindenberg och Nygård Larsson grund, gy F413
SoL-projektet: Att organisera kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare Bötrius och Danielsson grund, gy Bergsmannen

10.30 - 10.45 Förflyttning

10.45 - 11.30 Valbara seminarier:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Bedömning av nyanlända elevers språkutveckling Engman och Söderström Lareu grund, språkintro Reinholdsalen
Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Chrystal och Sandell Ring grund, gy Hörsal 9
Kollegialt lärande för elevers språk- och kunskapsutveckling Maria Kouns grund, gy E319
Vi vet att muntlig interaktion är viktig, men hur åstadkommer vi den? Mariana Sellgren grund, gy E306
Bedömning och stöttning av andraspråkselevers textrörlighet och läsförståelse Lotta Olvegård grund 7-9, gy Hörsal 7
SO och NO i ett andraspråksperspektiv: Vad särskiljer ämnesspråken? Kindenberg och Nygård Larsson grund, gy F413
SoL-projektet: Att organisera kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare Bötrius och Danielsson grund, gy Bergsmannen

11.30 - 12.30 Stående lunch

12.30 - 13.30 Valbara föreläsningar:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Undervisningens innehåll och formsidor: Ett kritiskt samtal om genrepedagogik Gannå (moderator), Liberg, Johansson grund, gy Hörsal 9
Läsförståelse ur ett andraspråksperspektiv Barbro Westlund grund Reinholdsalen
Harmonising the patterns of meaning-making in the classroom: A way to improve teaching and learning John Polias grund 4-9, gy E306
Skolbiblioteket och bibliotekarien som resurser i det pedagogiska arbetet kring flerspråkiga elever Borg och Haraldsson grund, gy F299
Organisation och resurser för nyanlända elevers fortsatta lärande och inkludering Monica Axelsson grund, gy Hörsal 7
Ökad muntlig interaktion i ämnesundervisningen i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram Maria Rubin gy E319

13.30 - 14.00 Kaffepaus

14.00 - 15.00 What Counts as Scaffolding? Implications for Language Teaching and Learning - Pauline Gibbons, Aula Magna

15.00 - 15.15 Konferensen avslutas - Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Sidans topp