Nedan återfinns programmet för vux-spåret i sin helhet, uppdelat på torsdag 8 oktober och fredag 9 oktober (med reservation för ändringar). Programmet för barn- och ungdomsspåret löper parallellt men har inte samma tider för pauser och stående lunch.

Åhörarkopior

Flera av presentatörerna har åhörarkopior som går att ta del av i efterhand. Dessa återfinns längst ner på respektive presentationssida som hittas via länk i programöversikten nedan.

Ändringar

Mikael Svendsen Pedersens seminarium på fredag 9/10 kl 8.30 är tyvärr inställt pga sjukdom. Via barn- och ungdomsspåret finns i Aula Magna finns möjlighet att i stället lyssna på Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson: Att få visa vad man kan: Kartläggning och bedömning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling

Program torsdag 8 oktober 2015

08.30 - 09.45 Registrering

09.45 - 10.15 Konferensinledning i Aula Magna av Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

10.15 - 11.15 The Translanguaging Current in Language Education - Ofelia García, Aula Magna

11.15 - 12.30 Stående lunch

12.30 - 13.30 Resource-Oriented Counseling of Adult L2 Literacy Learners. Examples from the German LELEBE-Project - Karen Schramm, Aula Magna

13.30 - 13.45 Förflyttning

13.45 - 14.45 Valbara föreläsningar:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Follow up workshop about literacy development for adult L2 learners with short formal schooling Karen Schramm sfi, vux Mimer
Kärnan i uttalsundervisning: Vad bör lärare prioritera? Bosse Thorén sfi Aula Magna
Att lära ut vad inlärare kan lära in Anna Flyman Mattsson sfi, vux Polstjärnan

14.45 - 15.15 Kaffepaus

15.15 - 16.30 Valbara seminarier, inkl dialog:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Uttalsundervisning i praktiken Liv Fridefors sfi F497
Konsten att föra ett samtal framåt: Om interaktion och muntlig färdighet i sfi Maria Rydell sfi Spelbomsk
Flippat klassrum och modersmålsstöd med digitala verktyg: Redovisning av två utvecklingsprojekt Barkelius och Sjunnestrand sfi, grundvux E319
Svenska som andraspråk och sfi ur ett specialpedagogiskt perspektiv Christina Duvhammar sfi, vux Mimer
Vilka kompetenser behövs för undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna? Qarin Franker sfi, grundvux Hörsal 7
Resurser för språkutvecklande praktik inom sfi Sandwall och Nyborg sfi, grundvux Hörsal 9
Att lära ut vad inlärare kan lära in Anna Flyman Mattsson sfi, vux Polstjärnan
Att räkna med språk: Flerspråkighet som resurs i matematikundervisningen Sundström, Thunberg, Vennberg sfi, vux Kungst

16.30 - 16.45 Förflyttning

16.45 - 17.15 Utdelning av Carin Rosanders pris och Inger Lindbergs pris, Aula Magna

17.15 - 18.30 Konferensmingel, Aula Magna

Program fredag 9 oktober 2015

08.30 - 09.15 Valbara seminarier:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Språk på och för arbetsplatsen (INSTÄLLT pga sjukdom) Mikael Svendsen Pedersen sfi, grundvux Hörsal 7
Att synliggöra progressionen i läs- och skrivinlärningen Sigun Boström sfi F289
Yrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojekt Björn Hjukström sfi, vux, yrkesintro Kungst
Skriftspråksanvändning i yrkeslivet: En utmaning i den nya arbetsordningen Zoe Nikolaidou sfi, vux F299
Att lyssna och förstå i ett andraspråksperspektiv Ahlgren, Majchrowska och Söderberg sfi F389
Individanpassad vuxenundervisning i grupp Theres Brännmark sfi, vux Hörsal 9
Kommunikationsetnografi som resurs för språk(in)lärare Gunlög Sundberg sfi, vux F420
Formativ och summativ bedömning av elevtexter inom sfi och grundläggande vuxenutbildning Lindvall och Rydell sfi, grundvux Polstjärnan

09.15 - 09.30 Förflyttning

09.30 - 10.15 Valbara seminarier:

Titel Presentatör Målgrupp Lokal
Att bli invandrare på sfi: Kategoriseringar och identitetsskapande Jenny Rosén sfi, vux F420
Att synliggöra progressionen i läs- och skrivinlärningen Sigun Boström sfi F289
Yrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojekt Björn Hjukström sfi, vux, yrkesintro Kungst
Skriftspråksanvändning i yrkeslivet: En utmaning i den nya arbetsordningen Zoe Nikolaidou sfi, vux F299
Att lyssna och förstå i ett andraspråksperspektiv Ahlgren, Majchrowska och Söderberg sfi E306
Individanpassad vuxenundervisning i grupp Theres Brännmark sfi, vux Aula Magna
Vad kan ”utländska lärare” i den svenska skolan lära oss om språkliga utmaningar i arbetslivet? Aina Bigestans sfi, vux F497
Formativ och summativ bedömning av elevtexter inom sfi och grundläggande vuxenutbildning Lindvall och Rydell sfi, grundvux Polstjärnan

10.15 - 10.45 Fruktstund i Aula Magna

10.45 - 11.45 Vuxenutbildningens mening och innehåll: Igår, idag och i framtiden - Andreas Fejes, Aula Magna

11.45 - 12.00 Förflyttning

12.00 - 13.00 Litteracitetsbegreppet i forskningen och som verktyg för andraspråksutbildning - Åsa Wedin, Aula Magna

13.00 - 14.00 Stående lunch

14.00 - 15.00 What Counts as Scaffolding? Implications for Language Teaching and Learning - Pauline Gibbons, Aula Magna

15.00 - 15.15 Konferensen avslutas - Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Sidans topp