Vi vill redogöra för den resa vår skola har varit med om de senaste åren med byggandet av en ny organisation som inkluderar nyanlända elever i ordinarie undervisning. Vår strävan har varit att utveckla en gemensam kunskapssyn, stärka elevernas modersmål och skapa en språkinriktad ämnesundervisning; det vill säga bygga en lärmiljö där eleverna är trygga och upplever att deras flerspråkighet är en resurs.

På seminariet kommer vi att ge konkreta exempel på hur undervisningen bedrivs med stöd av och utgångspunkt i flerspråkighet. Här vill vi också illustrera hur ett samtal om SO-undervisningen kan föras på flera språk där alla ändå förstår.

Några frågor som vi vill diskutera är vad studiehandledarens roll kan vara och hur sva-läraren kan stötta studiehandledarens arbete. Hur bedriver man till exempel sex- och samlevnadsundervisning med somaliska som resurs? Vi välkomnar också frågor från deltagarna om samarbete mellan olika kategorier av lärare kring de nyanlända.

Om presentatörerna

Aydaruus Ibrahim är studiehandledare på somaliska, Helena Melin är lärare i svenska som andraspråk och engelska och Oscar Semb är lärare, samordnare och studiehandledare.

Alla tre arbetar på F-9 skolan Kronan i Trollhättan.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, språkintroduktion

Nyckelord: nyanlända, organisation, samarbete, kollegialt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, flerspråkighet som resurs