På Centrumskolan i Växjö använder lärare och bibliotekarier sig av varandras kompetenser för att kunna utbilda världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt förvissade om att allt de vill och kan är möjligt. Skolbiblioteket på Centrumskolan blev år 2014 utnämnt till årets skolbibliotek.

Vi kommer att berätta hur bibliotekarier, lärare och skolledning tillsammans har drivit utvecklingen av skolbibliotekets verksamhet så att det blivit en viktig och naturlig del i elevernas utbildning.

Om presentatörerna

Rebecca Borg är skolbibliotekssamordnare i Växjö kommun samt skolbibliotekarie på Centrumskolan i Växjö. Hon har arbetat som skolbibliotekarie under hela sin yrkesverksamma tid och driver skolbiblioteksfrågor både lokalt och nationellt.

Eric Haraldsson är skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekarie i Växjö kommun och har tidigare arbetat på Centrumskolan. Han strävar efter att kombinera ett medvetet arbete kring lässtrategier med digitala verktyg och möjligheter för att aktivera alla elevers kritiska tänkade.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasieskola

Nyckelord: samarbete, litteracitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt