För att öka måluppfyllelsen i Norrköpings kommun har beslut fattats att alla förskolor och skolor ska gå kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. SoL står för Språk och Lärande och är en flerårig insats för alla förskolor och skolor i Norrköpings kommun. Målet är att öka kunskaperna om flerspråkighet och andraspråksinlärning och om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Vi vill delge våra erfarenheter av hur en kommun kan planera, organisera och genomföra kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt på förskolor och skolor. Framgångsfaktorer och utmaningar kommer att lyftas och diskuteras.

Om presentatörerna

Caroline Bötrius och Helena Danielsson arbetar för närvarande som utvecklingspedagoger i Norrköpings kommun och håller kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskolan och skolan. De har flerårig erfarenhet av kursledarskap i både Linköping och Norrköping och har genomgått kursledarutbildning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Caroline Bötrius är förskollärare och 1-7-lärare och Helena Danielsson är 1-7-lärare i Norrköpings kommun.

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, gymnasieskolan

Nyckelord: organisation, kompetensutveckling, kollegialt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Åhörarkopior