Att lära eleverna basprosodi, dvs att betona rätt stavelser och att förlänga rätt ljud i de betonade stavelserna, är enligt modern forskning det viktigaste inom svensk uttalsundervisning. Basprosodin är en förutsättning för att talet ska bli lättbegripligt och lyssnarvänligt. Men hur kommer man igång med uttalsundervisningen och vad ska man använda för slags material?

I denna workshop kommer jag att ta upp:

  • en konkret, bildbaserad modell för ordbetoning som kan användas redan vid första lektionen i svenska
  • övningar som hjälper både lärare och elever på olika språkliga nivåer att lyssna efter basprosodin
  • hur man kan tydliggöra basprosodin i vilka ord och meningar som helst för att hjälpa eleverna att befästa ett lyssnarvänligt uttal

Deltagarna kommer att få prova delar av mitt material och det utlovas många handfasta tips att ta med sig till klassrummet. Kännedom om begreppet basprosodi är en fördel, men inget krav.

Om presentatören

Liv Fridefors är legitimerad logoped och har särskilt intresserat sig för uttalssvårigheter. Hon har även studerat fonetik inom området Svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och arbetar numera med uttalsundervisning på språkintroduktionsprogrammet i Halmstad.

Målgrupp

Av intresse för:  sfi, språkintroduktion, övriga som är intresserade av uttalsaspekter inom sva

Nyckelord: uttal, nyanlända