Stockholms stad har lämnat in en ansökan till ESF för att kunna starta en kombinerad sfi- och yrkesutbildning för sfi-deltagare på studieväg 2. Bakgrunden är att det idag tar för lång tid för vuxenstuderande utan yrkesutbildning att komma ut i arbetslivet om de först ska passera hela sfi-utbildningen, därefter grundläggande vuxenutbildning och sva på komvux innan det blir aktuellt med yrkesinriktade kurser. Stockholms stad har goda erfarenheter av gymnasiala yrkesutbildningar för lastbilsförare och köksbiträden där också språkutbildning för invandrare kunnat inkluderas. I det här projektet planeras ett samarbete mellan sfi-lärare och yrkeslärare inom livsmedel/restaurang, bygg- och anläggning respektive undersköterskeutbildning. Målet är att studerande på studieväg 2 får utveckla sitt språk och samtidigt också följa yrkesinriktade kurser.

I presentationen vill jag närmare redovisa och diskutera de bakomliggande faktorerna till otillfredsställande resultat på sfi, studieväg 2, hur en integrerad språk- och yrkesutbildning kan tänkas förbättra situationen och vad som krävs för att sfi-lärare och yrkeslärare ska klara uppgiften.

Om presentatören

Björn Hjukström är biträdande rektor och utvecklingsstrateg på Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Han har en mångårig erfarenhet som sfi-lärare och har under 2000-talet varit involverad i flera yrkesinriktade sfi-utbildningar.

Målgrupp

Av intresse för: sfi, vuxenutbildning, yrkesintroduktion

Nyckelord: arbetsplatsrelevant språk, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samarbete, kollegialt lärande, organisation

Åhörarkopior