Program

Program Symposium 2015

Den 8-9 oktober 2015 var det dags för Symposium 2015 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Tema resurser

Symposium 2015 hade resurser som tema och handlade om hur vi i vårt arbete kan utgå från elevernas erfarenheter, tankar, kunskaper och språkliga förmågor såväl som våra egna och kollegornas styrkor.

Programmet var indelat i två spår. Ett spår som riktade sig till lärare inom grundskolan och gymnasiekolan och ett spår som riktade sig till lärare inom sfi och vuxenutbildningen.

Program barn- och ungdomsspåret

Här hittar du programmet för barn och ungdomsspåret samt presentationsidor med åhörarkopior.

Program vux-spåret

Här hittar du programmet för vux-spåret samt presentationsidor med åhörarkopior.

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Symposium 2015

För frågor om programmet kontakta oss gärna via e-post:

symposium2015@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

-