Åhörarkopiorna återfinns högst upp på varje föreläsares presentationssida. Dessa sidor når du genom att klicka på föreläsningens eller seminariets titel i programmet:

Åhörarkopiorna läggs upp i den takt vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk får in dem, återkom gärna om just de åhörarkopior du letar efter ännu inte finns upplagda.

Några föresläsningar filmades, dessa inspelningar ska redigeras innan publicering så det kommer dröja ett par veckor innan filmerna finns tillgängliga på respektive föreläsares presentationssida.