Den 11 och 12 oktober 2018 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) Symposium 2018, som är en återkommande nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Temat för Symposium 2018 var litteraciteter och flerspråkighet. Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk. Symposium 2018 tog upp upp och utforskade teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet. Vi bjöd in både forskare och praktiker - med undervisningen i fokus.

Några av konferensens programpunkter spelades in och dessa föreläsningar kan man nu ta del av i efterhand.

Inspelade föreläsningar

Inspelningarna finns inbäddade på respektive föreläsares presentationssida som nås via följande länkar:

Spellista på youtube

Alla inspelade föreläsningar finns även i en spellista på youtube: