Gro Smørdal och Astrid Stotesbury
Gro Smørdal och Astrid Stotesbury

Åhörarkopior Gro Smørdal och Astrid Stotesbury (5789 Kb)

Vi er begge ansatt ved Karmøy voksenopplæringssenter på vestlandet i Norge og har det siste året deltatt i kompetanseutvikling og utviklingsarbeid om arbeidsrettet norskopplæring. I denne presentasjonen vil vi dele erfaringer fra samarbeidet med praksisplasser og komme med eksempler og synspunkter på hvordan språkpraksis/arbeidspraksis best mulig kan tilrettelegges for innlærere med liten skolebakgrunn. Vi har erfart at tett oppfølgning av deltaker og god dialog med praksisplassen er nødvendig for at elevenes språkutvikling skal skje også der. I presentasjonen vil vi også diskutere hvor tett oppfølgningen bør være, og sette fokus på den doble oppgaven vi pedagoger har, som er (1) å støtte elevenes språkutvikling og (2) å etablere et konstruktivt samarbeid med veilederne på praksisplassene.

Om presentatörerna

Gro Smørdal jobber som undervisningsinspektør og har mastergrad i Nordisk språk og litteratur, med spesialisering i hvordan innlærere med liten skolebakgrunn opplever andrespråksopplæringen på skolen og praksisplassen. Hun er opptatt av at innlærere med liten skolebakgrunn skal lykkes i å integreres i samfunnet og klare å nå språklige nivå og bestå obligatoriske Norsk – og samfunnskunnskapsprøver.

Astrid Stotesbury er lærerutdannet med videreutdanning i lese - og skriveopplæring for voksne med liten skolebakgrunn. Hun har flere års undervisningserfaring med denne gruppa, og bruker ulik metodisk tilnærming, blant annet Ipad, for å imøtekomme innlærernes behov for en tilrettelagt andrespråksopplæring.

Målgrupp

Av intresse för: sfi studieväg 1, vuxenutbildning

Nyckelord: kort skolebakgrunn, arbeidsrettet språkutvikling, samarbeid