Michael Svendsen Pedersen
Michael Svendsen Pedersen

Åhörarkopior Michael Svendsen Pedersen (1254 Kb)

Denna föreläsning spelades in och kan tas del av i efterhand.

När andraspråksundervisningen ska ges en tydligare inriktning mot arbetsliv och yrke, blir den pedagogiska uppgiften för språklärare att skapa ett samspel mellan kommunikationen på arbets/praktikplatsen och språkundervisningen. Det handlar om att båda miljöerna blir ett gemensamt läranderum för de studerande. Hur samspelet inom detta läranderum ska utformas pedagogiskt, är emellertid beroende av vilken syn på språk och språkutveckling man utgår från. I min föreläsning vill jag presentera en kommunikativ, sociokulturell och biografisk infallsvinkel och peka på hur dessa tre aspekter kan samverka i utvecklandet av en arbetsinriktad andraspråkspedagogik vars mål är att ge deltagarna kommunikativ kompetens, tillgång till arbetsplatsers gemenskaper och en upplevd livsbiografisk mening i deras egen språkutveckling.

Presentationen hålls på skandinaviska.

Om presentatören

Michael Svendsen Pedersen är lektor emeritus vid Roskilde Universitet, Danmark

Inspelning av föreläsning

Målgrupp

Av intresse för: lärare inom svenska för invandrare och övriga vuxenutbildningen samt lärare inom yrkesintro

Nyckelord: arbetsliv, yrkesliv, livsbiografi