Stina Thunberg
Stina Thunberg

Vad menas med att läsa med inlevelse i ett andraspråksperspektiv? Hur kan digitala medier användas för att levandegöra litterära verk? Presentationen handlar om vilken lärandepotential som finns i  spelifierad undervisningsdesign där 16-20-åriga flerspråkiga elever läser ett klassiskt skönlitterärt verk genom en avatar. Blir eleverna engagerade? Tar de sig igenom svåra textpartier? Hur använder de egentligen litteraturen genom avataren? Det är några frågor som kommer att besvaras utifrån en studie som genomfördes våren 2018.

Om presentatören

Stina Thunberg är doktorand på Luleå tekniska universitet inom svenska med didaktisk inriktning och forskar om digitalt flerspråkigt lärande. Hon är utbildad lärare i svenska och religionskunskap med en påbyggnad i svenska som andraspråk och har arbetat inom alla skolformer, inklusive vuxenutbildningen.

Målgrupp

Av intresse för: gymnasiet, språkintro, grundskolan åk 7- 9

Nyckelord: digitalisering, spelifierat lärande, litteracitetsutveckling allmänt, digital litteracitet, Flerspråkig litteracitet