Eva Lindqvist
Eva Lindqvist

I presentationen beskrivs Berättarmaskinen, ett digitalt så kallat ”alternative reality game” (ARG), där deltagande elever får tillgång till samarbetar i grupper och löser uppdrag som på olika sätt binder ihop verkliga och virtuella världar. Presentationen tar upp hur lärare kan erbjuda möjligheter till att stimulera elevers lust till deltagande och lärande i en allt mer digitaliserad värld. Vi presenterar också en studie av undervisningsprojektet som undersökt vilka former av engagemang som kan spåras i speldeltagandet och i de multimodala texter som eleverna möter och producerar. I studien analyseras både möjligheter och utmaningar med spelbaserad undervisning i virtuell miljö.

Om presentatörerna

Ewa Jacquet
Ewa Jacquet

Eva Lindqvist är verksam vid Skolverket och har en bakgrund som sva-lärare, lektor och pedagogisk utvecklingsledare i Botkyrka kommun.

Ewa Jacquet är universitetslektor och lärarutbildare vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet och har studerat elevers användning av datorer och virtuella världar.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, gymnasium

Nyckelord: ämneslitteracitet, digital litteracitet, multimodal litteracitet, spelbaserat lärande, spelifiering