Maaike Hajer
Maaike Hajer

Inom projektet Science and Literacy Teaching studerade vi hur NO-lärare arbetar med NO-modulen i Läslyftet för att se hur lärarna tolkar literacy/läsande och skrivande i förhållande till elevernas förståelse av NO. Vi undersökte vidare hur lärarna utvecklar sin roll för att stötta språket som naturlig del av NO-undervisningen Jag tar i min presentation upp hur sva-lärare och NO-lärare kan samarbeta kring en språkutvecklande NO-underivsning. Jag visar också hur elevernas aktiviteter kring NO-texter ger intressanta inblickar i sambandet mellan språk och NO-lärande. I presentationen

Om presentatören

Maaike Hajer är professor vid Malmö högskola, där hon bedriver klassrumsnära forskning kring språkinriktad ämnesundervisning. Maaike Hajer har bidragit till att språk- och kunskapsinriktad undervisning fått genomslag i Sverige, bland annat genom boken Språkinriktad undervisning (Hallgren & Fallgren 2014, 2a uppl). Hon har varit med i framtagandet av Skolverkets stödmaterial för kartläggning av nyanlända elever och medverkat i Skolverkets satsning på Läslyftet för NO- och SO-ämnena.

Målgrupp

Av intresse för: grundskola, årskurs 7-9

Nyckelord: ämneslitteracitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämnesdidaktik, ämneslitteracitet, kollegialt lärande, kollegialt samarbete