Jenny Hostetter
Jenny Hostetter

Åhörarkopior Jenny Hostetter (1701 Kb)

Denna presentation handlar om hur det kollegiala lärandet och kvalitetsarbetet på sfi stärks genom regionalt processtöd inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att stärka sfi-utbildningens upplägg och innehåll med fokus på nyanlända vuxnas lärsituation. Stödet ges i form av handledning med pedagogisk personal, skolledare, rektor och/eller huvudman och utgår från Helen Timperleys metod för professionellt lärande.

De sfi-verksamheter som tackat ja till stödet får besök av en regional processledare varje månad under en vald tidsperiod från några månader upp till två år. I processerna växer ett kollegialt lärande fram utifrån elevernas behov. Processledarna ger i uppdrag åt lärare och studiehandledare att utforska elevernas lärande genom intervjuer och observationer. De stöttar lärarnas och skolledarnas eget lärande genom forskningsanknytning samt hjälper skolpersonalen att ta gemensamma beslut och mäta effekten av genomförda förändringar i undervisningen – inom digital kompetens, skriftlig och muntlig produktion och många andra aspekter av sfi-uppdraget.

I presentationen redogörs närmare för detta utvecklingsarbetet och jag vill också delge reflektioner, aspekter och insikter som detta projekt gett upphov till.

Om presentatören

Jenny Hostetter är sfi-lärare och projektledare på Pedagogiskt centrum vid GR Utbildning i Göteborg. Hon har tillsammans med Fredrik Harstad skrivit Boken om sfi.

Målgrupp

Av intresse för: Sfi-lärare, sfi-ansvariga och förstelärare inom sfi och kommunal vuxenutbildning.

Nyckelord: kollegialt lärande, sfi, utvecklingsarbete