Hülya Basaran
Hülya Basaran. Foto: Marcus Gustafsson

Åhörarkopior Hülya Basaran och Tobias Gard (12309 Kb)

Presentationen tar upp hur man kan knyta an till elevernas erfarenheter av möte med skriftspråket med konkreta exempel på litteracitetsutvecklande aktiviteter där man kan använda bilder, sociala medier, webbresurser och element från gamification för att utveckla god läsförståelse hos dagens barn och ungdomar.

Presentationen tar också upp hur man kan bygga vidare på det som är bekant, till exempel från den traditionella bokrecensionen på papper till det medielandskap som vi befinner oss i idag, till exempel genom att använda sociala medier som poddar, vloggar och bloggar. I presentationen  ges exempel på olika forum där ungdomar delar med sig av sina bästa creepy pastas (spökhistorier) eller fan fiction-berättelser. Genom föreläsarnas erfarenheter av att jobba i språkrika klassrum ger presentationen en inblick i hur dagens medielandskap kan väcka läslust och skapa intresse för att utveckla god litteracitet hos dagens barn och ungdomar.

Tobias Gard
Tobias Gard

Om presentatörerna

Hülya Basaran är lärare i svenska som andraspråk och jobbar som adjunkt på Högskolan Väst. Hon har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande med digitala resurser och föreläser i ämnet. 2016 belönades hon med utmärkelsen Guldäpplets särskilda pris för sitt nydanande sätt att arbeta med digitala resurser med nyanlända elever.

Tobias Gard är utbildad bibliotekarie och arbetar som skolbibliotekarie på Kronan och Frälsegårdsskolan i Trollhättan. Han har stor erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever och använder sig av digitala resurser för att väcka läslust. 2017 mottog han SCIRA:s hedersdiplom för sina arbetsinsatser som främjar läsförståelsen hos barn och unga.

Målgrupp

Av intresse för: Grundskola

Nyckelord: IKT, läs- och skrivutveckling, digitalisering, spelifierat lärande digital litteracitet, multimodal litteracitet