Monica Bravo Granström
Monica Bravo Granström

Åhörarkopior Monica Bravo Granström (2285 Kb)

Denna föreläsning spelades in och kan tas del av i efterhand.

Många elever har idag flera språk i sina liv utöver undervisningsspråket. Utifrån mitt avhandlingsprojekt där jag studerade läsundervisningen i årskurs 4 i skolor i Tyskland, Sverige och Chile kommer jag dels att diskutera kring läsundervisning i flerspråkiga miljöer och dels att lyfta fram lärares uppfattningar om flerspråkighet, för vad är egentligen flerspråkighet? Avslutningsvis tas det upp hur de flerspråkiga elevernas förstaspråk kan inkluderas som en resurs i undervisningen. Det ges även möjlighet att ta med personliga erfarenheter och reflektera kring det egna arbetet med läsning i flerspråkiga miljöer.

Om presentatören

Monica Bravo Granström disputerar under hösten 2018 på en avhandling om läsundervisning i flerspråkiga miljöer vid en lärarhögskola i södra Tyskland. Hon är författare till boken I love svenska (2013) och chefredaktör för Magasinet SMUL inom initiativet Svenska som Modersmål UtomLands (SMUL) samt undervisar i svenska på högskolenivå sedan 2008.

Inspelning av föresläsning

Målgrupp

Av intresse för: grundskola

Nyckelord: flerspråkig litteracitet, läs- och skrivutveckling, flerspråkighet som resurs för lärande