Ulla Damber
Ulla Damber

Åhörarkopior Ulla Damber (4799 Kb)

Min presentation kommer att handla om det viktigas tidiga arbetet med sagor, böcker och berättelser i en interkulturell lärmiljö. Också de problem, bland annat av strukturell art, som kan försvåra samarbetet mellan fritidshem, skolans flerspråkiga personal och övriga lärare kommer att belysas.

Om presentatören

Ulla Damber är lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet (Umeå) och forskar om läs- skriv- och litteracitetsutveckling, inklusieve kritisk litteracitet

Målgrupp

Av intresse för: grundskolan, yngre åldrar

Nyckelord: flerspråkig litteracitet, kritisk litteracitet, skönlitteratur, samarbete skola-fritidshem