Caroline Liberg
Caroline Liberg

Åhörarkopior Caroline Liberg (1653 Kb)

Denna föreläsning spelades in och kan tas del av i efterhand.

Att gå över till att tala om litteraciteter i stället för att upprätthålla sig vid någon allmän läs- och skrivförmåga innebär för lärares del att börja tänka i termer av litteracitetshändelser och sociala praktiker. Lärare i svenska som andraspråk använder numer ofta uttryck som ’vardagsspråk’, ’skolspråk’ och ’ämnesspråk’. I denna presentation utvecklar jag denna distinktion som rör olika språkregister med utgångspunkten att olika skolämnen kräver olika läs- och skrivarter. Detta är en utgångspunkt för undervisning som har betydelse för såväl svalärare som ämneslärare i deras arbete att förbereda elever för mötet med skrivna texter i skolans värld.

Om presentatören

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och skrivprocesser och deltar för närvarande i två forskningsprojekt om läs- och skrivutveckling

Inspelning av föreläsning

Målgrupp

Av intresse för: Grundskolan

Nyckelord: Litteraciteter, litteracitetshändelser, läs- och skrivarter, läs- och skrivutveckling