Elisabeth Karlsson
Elisabeth Karlsson

Åhörarkopior Ulf Ståhlgren och Elisabeth Karlsson (2415 Kb)

Sva-läraren Elisabeth och träslöjdsläraren Ulf har inlett ett samarbete mellan slöjd och språkutvecklande undervisning i förberedelseklass.

De arbetar för att gemensamt utveckla ordförråd, förståelse samt muntlig- och skriftlig kommunikation utifrån ämnet slöjd.

I förberedelseklassen tränar eleverna mycket på meningsbyggnad. De tränar också på slöjdbegrepp, samt att återberätta arbetsprocessen, både muntligt och skriftligt, med hjälp av bildstöd, utifrån sina slöjdarbeten. På slöjden använder eleverna de slöjdbegrepp de lärt sig, när de ska förklara vad de gör. De får också läsa upp den återberättande texten för slöjdläraren, samt återberätta muntligt för klassen vad de har gjort.

Ulf Ståhlgren
Ulf Ståhlgren

Om presentatörerna

Elisabeth Karlsson har jobbat som mellanstadielärare sedan 1989. Efter att ha läst svenska som andraspråk läsåret 2011/2012 har hon jobbat med nyanlända elever i förberedelseklass, både på högstadiet och mellanstadiet.

Ulf Ståhlgren jobbar som slöjdlärare sedan 2002 på Lindblomskolan. Han är även förstelärare.

Målgrupp

Av intresse för: grund 1-6

Nyckelord: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, nyanlända elever, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, ämnesspråk