Michael Svendsen Pedersen
Michael Svendsen Pedersen

Arbejdsrettet andetsprogsundervisning handler om at skabe et samspil mellem sproget på arbejdspladsen/praktikpladsen og sprogundervisningen, men hvordan gør man det i praksis? Hvordan kan man tilrettelægge sin undervisning, så den bedst muligt bidrager til deltagernes sproglæring?

I denne workshop vil deltagerne blive præsenteret for konkrete eksempler på hvordan man kan hente sprog fra arbejds-/praktikpladsen, hvordan man kan analysere sproget, og hvordan man kan bruge det i sprogundervisningen, og der vil blive lejlighed til at afprøve nogle opgaver. Men samspillet går også den anden vej: Fra undervisningen til arbejds-/praktikpladsen, og det vil der også blive givet idéer til.

Presentationen hålls på skandinaviska.

Om presentatören

Michael Svendsen Pedersen är lektor emeritus vid Roskilde Universitet, Danmark

Målgrupp

Av intresse för: lärare inom svenska för invandrare och övriga vuxenutbildningen samt lärare inom yrkesintro

Nyckelord: arbetsliv, yrkesliv, livsbiografi