Program

Symposium 2018. Program

Program Symposium 2018

Den 11-12 oktober 2018 var det dags för Symposium 2018 vid Stockholms universitet. Temat för konferensen var Litteraciteter och flerspråkighet och programmet var uppdelat i två olika spår, grundskolespåret samt vux- och gymnasiespåret. 

Åhörarkopior

Åhörarkopior och eventuell inspelning återfinns under föreläsarens presentationssida. Dessa sidor hittar ni i programmet under respektive spår. Åhörarkopior laddas upp så fort vi har dessa tillgängliga medan filminspelningarna dröjer några veckor då de ska redigeras innan publicering.

Program grundskolespåret

Här hittar du åhörarkopior från och presentation av föreläsare från grundskolespåret.

Program vux- och gymnasiespåret

Här hittar du åhörarkopior från och presentation av föreläsare från vux- och gymnasiespåret-

Inspelade föreläsningar från Symposium 2018

Några av programpunkterna under Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) tvådagarskonferens Symposium 2018 spelades in. Dessa föreläsningar kan man nu ta del av i efterhand.

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Symposium 2018

Frågor om registrering och betalning skickas till symposium2018reg@su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

-