Symposium 2018 är tyvärr fullbokat och det går inte längre att anmäla sig

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.

Den 11-12 oktober 2018 är det dags för Symposium 2018 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Tema: Litteraciteter och flerspråkighet

Temat för konferensen denna gång är Litteraciteter och flerspråkighet. Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk. Symposium 2018 kommer att ta upp och utforska teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet. Vi har bjudit in både forskare och praktiker - med undervisningen i fokus.

Under två heldagar presenteras svensk, nordisk och internationell forskning med tydlig didaktisk koppling för undervisning av flerspråkiga elever, liksom beprövad erfarenhet från lärare med framgångsrika undervisningsmodeller.

Inspelade föreläsningar

Då efterfrågan på platser varit stor och biljetterna till konferensen snabbt tog slut kommer vi att spela in vissa av programpunkterna. På så vis kommer en del av föreläsningarna att kunna ses i efterhand.

Program

Programmet ges i två olika spår, grundskolespåret och vux- och gymnasiespåret, och här är några av plenarföreläsarna:

  • Qarin Franker, Göteborgs universitet: Arbete med elevers litteraciteter – ett visuellt, verbalt och flerspråkigt gränsöverskridande
  • Debra Myhill, Exeter University: Grammar as a tool for learning literacy
  • Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet/Karlstad universitet: Läsning, andraspråk och flerspråkighet
  • Jennifer Rowsell, Brock University, Canada: Reimaging Literacy Lives: Being, Feeling, Knowing with Language Learners
  • Michael Svendsen Pedersen, Roskilde universitet: Arbejde og sprogundervisning - et samspil

Tid och plats

11- 12 oktober 2018 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Mer information

Mer information om symposiet ges kontinuerligt via andrasprak.su.se/symposium2018 och #sympos18 i sociala medier.