Anmälan

Information om anmälan till Symposium 2022

Här finns information om anmälan och betalning till Symposium 2022. Läs igenom all information innan du anmäler dig. Betalning sker med kort eller faktura. Om du vill betala med faktura är det viktigt att du har alla betalningsuppgifter (organisationsnummer, fakturaadress, fakturareferens) till hands innan du påbörjar registrering.

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Frågor om programmet skickas via e-post till symposium2022.andrasprak@su.se

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Frågor om anmälan, registrering och betalning skickas via e-post till symposium2022@akademikonferens.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Symposielänkar