Nedan återfinns programmet för grundskole- och gymnasiespåret i sin helhet, uppdelat på torsdag 13 oktober och fredag 14 oktober. Programmet för vuxspåret löper parallellt och även där finns föreläsningar som kan vara av intresse för dig som arbetar inom grund- eller gymnasieskolan. Du kan välja föreläsningar från båda spåren.

På konferensens digitala plattform kan du även se programmen för båda spåren sida vid sida. 

Klicka på länkarna för att läsa mer om innehållet i presentationen samt för att ta del av information om presentatörerna. 

Med reservation för ändringar i programmet.

Program torsdag 13 oktober 2022

09:00-9:15 Akademisk kvart. Tid för att kontrollera uppkoppling, ljud och bild samt för att se över dina programval.

9:15-9:30 Välkommen till Aula Magna – NC:s föreståndare Sofia Engman hälsar välkommen till Symposium 2022

09:30-10:30 Möjligheter till lärande – Andraspråksdidaktik i ett kritskt perspektivChristina Hedman, Anna Kaya och Josefin Nilsson

10:30-10:50 Paus

10:50-11:00 Presentation av Symposieboken 2022 – Kristina Aldén och Mikael Olofsson

11:00-12:00 Att ge elever agens och makt över sitt lärande genom multimodal undervisningsdesignKristina Danielsson

12:00-13:00 Lunch

13:00 - 13:45 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp
Revideringarna i kursplanen för svenska som andraspråk – Vad innebär det för eleven och skolan på lågstadiet? Karin Pettersson & Hülya Basaran grund 1–3
Bygga svenska i praktiken Emma Brusewitz &  Amanda Kipriyanova grund 4–9, språkintro
Att möta eleven i hens skrivande – en undersökning av elevers egna upplevelser av skrivuppgifter inom det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk  Anna Sahlee grund 4–9
Att arbeta med kritisk flerspråkig medvetenhet i förberedelseklass på högstadiet: sva-lärarens och studiehandledarens roll. Christina Hedman grund 7–9, gy, språkintro, förberedelseklass
Urval av skönlitteratur i skolämnet svenska som andraspråk Catarina Economou gy, gymnasievux
Svenska som andraspråk i klassrummet med språkinlärningsforskning som grund Anna Flyman Mattsson grund 7–9, gy, språkintro, förberedelseklass, sfi, grundvux, gymnasievux

 

14:00-14:10 Paus

14:10-15:10 Med flerspråkighet som utgångspunkt: Andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektivCarla Jonsson

15:30-16:15 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp
Språkutvecklande undervisning i ämnesintegrerat lärarsamarbete genom Reading to Learn Anna Ahlcrona & Frida Andersson grund 1–9
Studiehandledning av god kvalité - Norrköping berättar om sitt utvecklingsprojekt Caroline Bötrius, Helena Grönås & Åza Jarlsdotter grund, språkintro
(O)möjliga elevpositioner – vem är och vem vill vara svenska som andraspråkselev? Frida Siekkinen grund 1–9, gy
Mot en långsiktig och hållbar ordundervisning Maria Lim Falk grund 7–9, språkintro, sfi, grundvux, gymnasievux
Positionering av den nyanlända eleven. Diskurser på språkintroduktionsprogrammet Åsa Wedin grund 7–9, språkintro, gy
Kritiskt tänkande som undervisnings- och demokratipraktik Kurt Wicke grund 7–9, gy, sfi, grundvux, gymnasievux

 

Program fredag 14 oktober 2022

08:30-09:30 Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual FutureBonny Norton

09:30-09:40 Paus

09:40-10:40 På liv och död – om drama med andraspråkselever – Alexandra Ljungkvist-Sjölin & Maria Rydell

10:40-11:00 Paus

11:00-11:45 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp
Kooperativt lärande är språkutvecklande, eller? Anna Edling & Sandra Fredriksson grund, språkintro
Multimodalitet, meningsskapande och kommunikation Kristina Aldén & Mariana Sellgren grund, språkintro
Towards epistemic justice: Language, Identity, and Relations of Knowing in Post-colonial Schools Caroline Kerfoot grund, gy
Lek med identiteter i litteraturarbetet Jonas Asklund grund 7–9, språkintro, gy
Flerspråkighet på (o)jämlik grund Andreas Nuottaniemi  språkintro, gy, grund 7-9, sfi, grundvux, gymnasievux
Möjligheter för nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund att delta i skolans praktiker Anna Winlund  grund 7–9, gy, språkintro, förberedelseklass, sfi, grundvux, gymnasievux

 

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Valbara presentationer:

Titel Presentatör Målgrupp
Flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling i förskoleklass Elisabeth Claesson, Sara Nilsson & Anna Strid  förskolan, grund 1–3
Att organisera framgång – exempel från en utvecklingsresa Henrik Ljungqvist & Michael Öhlin förskolan, grund 1–9
Betydelsefulla strategier vid utveckling av flerspråkiga elevers läsförståelse Anna Lindholm grund 4–9
Skolämnet svenska som andraspråk i kolliderande diskurser. Ett forskningsprojekt om SVA i tre gymnasieskolor Kristina Hedman & Ulrika Magnusson grund 7–9, gy
Collaborating to Empower Immigrant Students through Photovoice Teaching Methods Susan Adams & Angelica Granqvist alla

 

13:45-14:05 Paus

14:05-14:35 SVA-agent 2022 – med rätt att läraKarin Sandwall och Sofia Engman

14:35-14:45 Avslutning – Sofia Engman