Program

Aula Magna

Här hittar du programmet till Symposium 2022. Temat för konferensen är Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Konferensen är indelad i två spår: grundskole- och gymnasiespåret samt vuxspåret. Eftersom konferensen är digital kan du välja programpunkter från båda spåren.

På konferensens digitala plattform kan du se programmen för båda spåren sida vid sida.

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Frågor om programmet skickas via e-post till symposium2022.andrasprak@su.se

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Frågor om anmälan, registrering och betalning skickas via e-post till symposium2022@akademikonferens.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Symposielänkar