Program

Aula Magna

Här hittar du programmet till Symposium 2022. Temat för konferensen är Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Konferensen är indelad i två spår: grundskole- och gymnasiespåret samt vuxspåret. Eftersom konferensen är digital kan du välja programpunkter från båda spåren.

Programmet hittar du även i konferensens digitala plattform.

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Frågor om programmet skickas via e-post till symposium2022.andrasprak@su.se

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Frågor om anmälan, registrering och betalning skickas via e-post till symposium2022@akademikonferens.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Symposielänkar