Symposium 2022

Symposium 2022

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. 13-14 oktober 2022 var det dags för Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv och detta år var konferensen digital:

 • Digital plattform för Symposium 2022 (du som har anmält dig har fått inbjudningslänk via e-post). Plattformen är öppen tills 13 november 2022 för dig som exempelvis vill ta del av åhörarkopior.

Exempel på frågor som rymdes inom temat var:

 • Vad innebär andraspråksdidaktik – för olika elever, i olika ämnen, i olika skolformer? 
 • Vilka förutsättningar krävs för att rektor ska kunna organisera för kvalitativ undervisning som gynnar elevers andraspråksutveckling och lärande?
 • Hur kan handlingsutrymmet för lärare i svenska som andraspråk användas och stärkas? 
 • Hur kan undervisningen planeras och genomföras för att tillvarata och använda flerspråkiga och multimodala resurser för ökade möjligheter till lärande?
 • Hur kan interaktion i undervisningen bidra till att stärka elevernas röster och identiteter?

Vi erbjöd ett varierat program med fler än 50 föreläsningar, samtal och workshops med plenarföreläsare som:

 • Christina Hedman, Josefin Nilsson och Anna Kaya, Stockholms universitet: Möjligheter till lärande –andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
 • Bonny Norton, University of British Columbia: Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future
 • Maria Rydell och Alexandra Ljungkvist Sjölin: På liv och död – om drama med andraspråkselever
 • Michael Svendsen Pedersen, Roskilde University: Andetsprogsundervisning for voksne – et kritisk perspektiv
 • Kristina Danielsson, Stockholms universitet: Att ge elever agens och makt över sitt lärande genom multimodal undervisningsdesign
 • Carla Jonsson: Med flerspråkighet som utgångspunkt: andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
 • Irmelin Kjelaas: Institutt for læreutdanning, NTNU, Norge: «Å, så fin stemme jeg har! Mashallah!» Engasjement og empowerment gjennom samtaler i andrespråksklasserommet
 • Karin Sandwall och Sofia Engman, Stockholms universitet: Sva-agent 2022 – med rätt att lära

Läs gärna mer om Symposium 2022 i symposieboken:

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Frågor om programmet skickas via e-post till symposium2022.andrasprak@su.se

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Frågor om anmälan, registrering och betalning skickas via e-post till symposium2022@akademikonferens.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Symposielänkar