Är du intresserad av att medverka på Symposium 2018?

Torsdag till fredag 11 - 12 oktober 2018 arrangerar Nationellt centrum för svenska som andraspråk Symposium 2018, en konferens på Stockholms universitet för lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, gymnasieskolan samt inom sfi och övriga vuxenutbildningen.

Temat för Symposium 2018 kommer att vara litteracitet och olika slags litteraciteter. Det är ett brett begrepp, som kan rymma mycket. Om du som lärare eller forskare har en idé om en tänkbar presentation (ca 45 min längd), som kan gå in under detta tema, så är du välkommen att skicka en innehållsbeskrivning (150 ‑ 200 ord) till oss, tillsammans med en kort presentation av dig själv.

Vi är intresserade av presentationer av såväl forskningsprojekt (anpassade till målgruppen lärare) av utvecklingsprojekt på skolor. Även presentationer av arbetssätt i undervisningen är av intresse.

I samband med symposiet ges också en bok ut, en antologi där ett utvalt antal presentatörer medverkar med ett kapitel utifrån innehållet i den egna presentationen. Om du även är intresserad av att medverka i en sådan bok får du gärna ange detta vid inskick!

Skicka din innehållsbeskrivning till info@andrasprak.su.se, ange ”abstract sympos18” i ämnesraden, senast 25 oktober 2017.