Konferens om pågående utredningar och kommande förändringar inom sfi och grundläggande vuxenutbildning

Tid: Torsdag 22/11 2012 kl. 12.30-17.00 och fredag 23/11 2012 kl. 8.30-senast 16.00
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockolm. Hitta hit.
Kostnad: 1.700 kr (exkl moms). Kaffe båda dagarna samt lunch fredag ingår i avgiften.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill belysa och föra diskussion kring de förändringar som den grundläggande vuxenutbildningen och sfi genomgår och kommer att genomgå: Vux 12 och tre statliga utredningar. I fokus står de studerande.

Konferensen vände sig till dig som arbetar inom utbildning, administration och organisationer eller har andra uppdrag som berör dessa studerandegrupper.

Medverkande var utredare för sfi-pengsutredningen, gruv-utredningen, AKKA-utredningen, undervisningsråd från Skolverket, representanter från Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting, Centrala studiemedelsnämnden, SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, forskare inom fältet, med flera.

Åhörarkopior

Mer information om de som medverkade i konferensen och deras åhörarkopior finns i denna presentation.

Kallelse och program. Vuxkonferensen 22-23 nov 2012 (184 Kb)

Kontaktpersoner
Ann-Sofie Bjärkeblad
Projektledare med ansvar för sfi och vuxenutbildning
e-post: ann-sofie.bjarkeblad@andrasprak.su.se

Monica Lindvall
Projektledare med ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning
e-post: monica.lindvall@andrasprak.su.se