Nationellt centrum för svenska som andraspråk bjöd i november 2013 in till

Konferens om GRUV-utredningen, Sfi-utredningen, aktuell forskning samt utvecklingsarbete i olika delar av Sverige inom sfi och grundläggande vuxenutbildning

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill belysa och föra diskussion kring de förändringar som den grundläggande vuxenutbildningen och sfi genomgår och kommer att genomgå. Under konferensen presenterades aktuella statliga utredningar och forskning. Vidare presenterades pågående utvecklingsprojekt inom vuxenutbildningens verksamheter. I fokus stod de studerande och deras möjligheter till språkutveckling.

Konferensen vände sig till personer som arbetar inom utbildning, administration och organisationer eller har andra uppdrag som berör dessa studerandegrupper.

Medverkande var utredaren för GRUV-utredningen, utredningssekreterare från Sfi-utredningen representanter från Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och forskare inom fältet, med flera. Medverkar gör också föreläsare som är involverade i olika utvecklingsprojekt.

Program

Kontaktpersoner

Monica Lindvall
Projektledare med ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning
e-post: monica.lindvall@andrasprak.su.se