Insatser kring nyanlända

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Fyll i formuläret nedan för att skicka "Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper" till en vän..

Skicka "Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

PROJEKTLEDARE

Nyanlända elever

Anna Kaya

Josefin Nilsson

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV