Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9 och i webbinariet lyfts vissa delar ur rapporten "Utbildningen för nyanlända elever".

Elever som är nyanlända till Sverige möter sällan en undervisning som präglas av stimulans, utmaningar och individanpassning i tillräcklig grad. En orsak är att kommunen ofta saknar ett samlat grepp om hur skolans arbete runt eleverna ska ske. Istället lämnas den enskilde läraren ensam att ta ansvar för hur utbildningen utformas.

I webbinariet berättar Andrés Brink Pinto från Skolinspektionen, som varit projektledare för granskningen, om resultaten. De personer som deltog under webbinariet fick dessutom möjlighet att ställa frågor och få svar från honom och Helena Olivestam Torold från Skolinspektionen samt Pille Pensa Hedström från Skolverket, som ansvarar för arbetet med ett nationellt kartläggningsmaterial för nyanlända elever samt bedömningsmaterial i svenska inom regeringsuppdraget om integrationsinsatser.