Insatser kring nyanlända

Insatser kring nyanlända

Här publicerar Nationellt centrum information om pågående och kommande insatser som rör utbildningen av nyanlända elever.

Nytt bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Skolverkets efterlängtade bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling finns nu tillgängligt. "Bygga svenska" är ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på språkintroduktionsprogrammet. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 och språkintroduktion.

Allmänna råd utbildning för nyanlända elever

Nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

Kartläggningsmaterial för nyanlända nu i bedömningsportalen

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Skolverkets kartläggningsmaterial är ett stöd i det här arbetet och materialets steg 1 och steg 2 har nu publicerats i Skolverkets bedömningsportal.

Regeringens insatser och åtgärder med fokus på nyanlända

Vid ett presseminarium den 11 januari 2016 gav statsråden vid Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida Hadzialic en samlad bild av regeringens insatser och åtgärder inom utbildningsområdet med fokus på nyanlända.

Nihad Bunar

Nyanlända och lärande - inspelad föreläsning

Föreläsning med professor Nihad Bunar: "Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering". Föreläsningen spelades in i Farsta, Stockholm, den 16 september 2015.

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever

Nytt inspirationsmaterial från SKL och Skolverket med exempel på hur olika kommuner i Sverige valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång.

Nyanlända elever i fokus - ny skrift från Skolverket

Skolverket har publicerat en skrift där man beskriver pågående och framtida insatser som rör utbildningen för nyanlända elever samt anledningen till att det fokuseras så mycket på nyanlända just nu.

Språkintroduktion. 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter?

Ny informationsfolder från Skolverket som vänder sig till huvudmän och skolor som tar emot elever på språkintroduktion. Här synliggörs de möjligheter som finns i det regelverk som rör språkintroduktion.

Webbinarium om nyanlända elever

Skolinspektionen anordnade ett webbinarium om nyanlända elever den 2 juni. Nu kan man ta del av webbinariet i efterhand.

Att bana väg för nyanländas lärande

Att bana väg for nyanländas lärande – mottagande och skolgång

Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner behöver bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot och erbjuda dem en bra utbildning. Ta del av Skolverkets broschyr som de tagit fram som en del av deras och SKLs gemensamma satsning.

PROJEKTLEDARE

Nyanlända elever

Anna Kaya

Josefin Nilsson

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV