Kristina Aldén, en av redaktörerna till "Litteraciteter och flerspråkighet"

Litteraciteter och flerspråkighet

I antologin finns 19 olika artiklar där författarna ger perspektiv på den mångfald av litteraciteter som alla lärare kan och behöver utforska tillsammans med sina elever. I varje artikel ges exempel på hur undervisningen kan anpassas så att den utifrån elevernas kommunikativa repertoar också uppfyller de krav som deltagandet i samhällslivet ställer på sina invånare.

Litteraciteter och flerspråkighet vänder sig till lärare, lärarstuderande, skolledare och beslutsfattare med intresse för att utforska, utveckla och anpassa undervisning och utbildning till dagens mångdimensionella värld av litteraciteter.

Redaktörer är Kristina Aldén och Aina Bigestans som båda arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Information om boken

Du kan läsa mer om Litteraciteter och flerspråkighet via Libers webbsida. Där finns även smakprov så du kan bläddra i innehållsförteckningen och läsa förordet.

Beställa boken

Du som deltog i Symposium 2018 kommer att få ett eget exemplar skickat till dig, till den adress du angav när du anmälde dig till konferensen. Annars finns boken att beställa i valfri nätbokhandel. Vi på NC säljer inga böcker.

Inspelade föreläsningar

Några av föreläsningarna under Symposium 2018 spelades in och kan därför ses i efterhand som komplement till artiklarna i Litteraciteter och flerspråkighet.