Materialet kan användas både för självstudier och undervisning och det finns bland annat möjlighet att se flera bilder per ord, skriva ut samt välja att visa eller dölja ord och obestämda artiklar. De språk som idag är tillgängliga är arabiska, danska, engelska, isländska, norska, polska, ryska, svenska, tigrinska och ukrainska. Här hittar du Bildteman.

Bilderna representerar ett grundläggande ordförråd, i första hand bestående av substantiv och adjektiv, och kan användas i arbete med språk i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenundervisning.

Läs gärna mer om hur du kan arbeta med ordinlärning i vår fördjupningsartikel Vad innebär språkinlärarstrategier? I fyra olika filmer går vi bland annat igenom olika ordinlärningsstrategier och vad det egentligen innebär att slå upp ett ord, kanske inte så enkelt som man skulle kunna tro.