Dagens Nyheter har publicerat två artiklar som på olika sätt berör bristen på behöriga lärare i svenska som andraspråk. Karin Sandwall och Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk intervjuas i den ena artikeln som belyser vilka konsekvenser bristen på kompetenta sva-lärare kan få:

I den andra artikeln beskrivs en lyckad kompetensutvecklingsinsats på Hovsjöskolan i Södertälje, en insats som Nationellt centrum för svenska som andraspråk har hållit i: