Kursen kommer att fokusera på flerspråkighet och ett interkulturellt förhållningssätt och erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.